Nieuws

De regio B vergadering van 25 maart komt te vervallen.

We kijken of we het via de mail kunnen doen. Anders zullen we een nieuwe datum prikken nadat de corona maatregelen dit toelaten.Ook iets om te plaatsen op e agenda van regio B mail het dan naar Herman.