Nieuws

Grootse Viertallenshow

Evenals vorige jaren organiseert de Fondclub Utrecht weer een grootse Viertallenshow. Deze zal gehouden worden op vrijdag 27 en zaterdag 28 december 2019.

Alléén leden van de Fondclub kunnen aan deze tentoonstelling deelnemen.

Het betreft hier een tentoonstelling voor sport- wedstrijdduiven. Alléén de hiermee bedoelde duiven kunnen voor deelname worden ingeschreven. In voorkomende gevallen kan het bestuur verlangen dat hiervan een bewijs wordt overlegd in de vorm van wedvlucht bescheiden en/of wedvluchtuitslagen.

Locatie: clubgebouw van P.V. De Groene Olijftak te IJsselstein

U kunt de duiven brengen op vrijdag 27 december vanaf 19.00 uur. Op zaterdag 28 december worden de duiven gekeurd.

Tevens is er een bonnenverkoop. Eerst via internet (vanaf begin december bij Toppigeons) en daarna zaalverkoop op 28 december. Start om ca. 15.00 uur.

De zaal is op 28 december open vanaf 13.00 u. Prijsuitreiking om 17.30 uur. Daarna kunt u de duiven weer meenemen.Ook iets om te plaatsen op e agenda van regio B mail het dan naar Herman.