Betalingen

In regio B werken we met vluchtenpenningmeesters.

Voor de verenigingen 1005-1010-1024-1032-1042-1047-1049-1062-1064
Ron Miltenburg rekeningnummer: NL79 RABO 0341 9429 36 t.n.v. Regio B1

Voor verenigingen 1020-1054-1711-1712-1725-1748
Mevr. Jongerius bankrekeningnummer NL79INGB0008240397 t.n.v. CCG 12+13 te Asperen.

Vermeld bij het overmaken altijd de vluchtcode. Altijd per vlucht overmaken en niet combineren, dit i.v.m. controle en overzicht.
Bedragen altijd volgens rekeningen overmaken.

Als u in een andere vereniging inkorft betaal daar de vracht niet!
Uw eigen vereniging krijgt ook de rekening.
Dit voorkomt dubbele betalingen.

Per vereniging moeten er 2 vrachtbrieven worden meegegeven.
Een voor de vervoerder die naar de afdeling gaat en een voor de penningmeester.